Specialist in de psychologische behandeling van eetstoornissen en obesitas

Over de behandeling

behandeling Maries Roosen PsychologieNa aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een eerste gesprek.
Neem je identificatiebewijs en de verwijsbrief van je huisarts mee naar het intakegesprek. Zonder verwijsbrief kom je niet in aanmerking voor vergoeding van de behandeling door je zorgverzekeraar.

 

In het intakegesprek krijg je de ruimte om te vertellen welke problemen je ervaart en wat je wilt veranderen. Op het einde van dit gesprek worden de behandelmogelijkheden met je besproken.

Als je na het intakegesprek besluit om in behandeling te gaan wordt er een behandelplan opgesteld, waarin je klachten, je behandeldoelen en de manier waarop we daaraan gaan werken wordt beschreven. De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. De lengte van de therapie is afhankelijk van de aard van je klachten en wat is afgesproken in het behandelplan.

In de praktijk wordt Generalistische Basis GGZ-zorg geboden. Deze zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige klachten; er wordt relatief kortdurend behandeld.

Bij aanvang, eventueel tussentijds, en bij afsluiting van de behandeling word je gevraagd om één of meerdere vragenlijsten via internet in te vullen. Aan de hand van de resultaten wordt de behandeling met jou geëvalueerd en vindt eventuele bijsturing plaats.

Bij afsluiting van de behandeling is het mogelijk om een verslag te ontvangen waarin het verloop van de behandeling wordt beschreven. Met jouw toestemming wordt dit verslag tevens naar je verwijzer gestuurd.