Specialist in de psychologische behandeling van eetstoornissen en obesitas

Behandeling van eetstoornissen

De eerste keuze voor de behandeling van de meeste eetstoornissen is cognitieve gedragstherapie. Wetenschappelijk onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat deze behandelvorm de beste resultaten geeft. Cognitieve gedragstherapie helpt je om zicht te krijgen op de gedachten die je eetstoornis in stand houden en om de relatie tussen je gedachten, gevoelens en gedrag beter te begrijpen.
Maries Roosen heeft ruime ervaring als cognitief gedragstherapeut en integreert de nieuwste inzichten op dit gebied in de behandelingen die in de praktijk geboden worden.  Er wordt van jou verwacht dat je bereid bent om aan de hand van opdrachten die je meekrijgt aan het einde van elke behandelsessie, te werken aan je herstel.

In de behandeling ga je onderzoeken wat de functie van je eetprobleem is. Waarom doe je het zoals je het doet met eten en wat is er nodig om verandering aan te brengen?
Je werkt aan het op orde brengen van je eetpatroon en aanpakken van de achterliggende problemen, zoals het verbeteren van je zelfvertrouwen en je lichaamsbeleving. Je wordt geholpen bij het ombuigen van je negatieve gedachten en verhogen van je kwaliteit van je leven.
Aan het einde van de behandeling maak je een preventieplan dat jou kan helpen om terugval te voorkomen.
Indien dat wenselijk is kunnen je ouders of partner bij de behandeling betrokken worden.

De praktijk heeft goede contacten met de gespecialiseerde behandelcentra voor eetstoornissen in Nederland. Zij kunnen verwijzen naar de praktijk voor bijvoorbeeld nazorgbehandeling. Omgekeerd is het mogelijk om snel verwezen te worden als er intensievere of langdurigere zorg nodig is dan in de praktijk geboden kan worden.

 

Terug naar: “over de behandeling”