Specialist in de psychologische behandeling van eetstoornissen en obesitas

Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen Maries Roosen

Als je psychische klachten hebt ga je eerst naar je huisarts. Bij het vermoeden van een psychische stoornis verwijst de huisarts je door naar een psycholoog.

In deze praktijk wordt relatief kortdurende behandeling geboden (vanuit de Generalistische Basis-GGZ). Deze zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige klachten.

 

 

 

Na het intakegesprek wordt op basis van de informatie van de huisarts, jouw verhaal en de resultaten op de door jou ingevulde vragenlijsten, bepaald of er sprake is van een psychische stoornis. Als dit het geval is spreken we in de meeste gevallen van verzekerde zorg en worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering (behoudens het eigen risico). Als dit niet het geval is en je wenst behandeling, dan is er sprake van onverzekerde zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je altijd een verwijzing nodig van je huisarts of een andere behandelaar die de zorgverzekeraar daarvoor gemachtigd heeft (bv. een bedrijfsarts of medisch specialist).

Maries Roosen Psychologie heeft in 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en hun labels:

Ben je verzekerd bij één van deze maatschappijen dan gaat de factuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar verrekent enkel je (nog openstaand) eigen risico met jou. Het wettelijk verplicht eigen risico in 2024 bedraagt minimaal 385 euro.

Meer informatie over de behandeltarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit vind je hier.

Onverzekerde zorg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Je kunt verschillende redenen hebben om hiervoor te kiezen, bijvoorbeeld:

Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg ontvang je maandelijks een factuur. Het tarief per sessie is 131 euro.
Voor coaching geldt hetzelfde tarief; hierbij moet echter 21% BTW opgeteld worden. Je kunt hiervoor kiezen als je bv. advies wilt over een ingewikkelde kwestie; dit valt niet onder psychologische zorg.

Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact op. Als je meer wilt weten over de vergoedingen kun je uiteraard ook contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Afspraak annuleren

Als je een afspraak moet afzeggen is het belangrijk om dat meer dan 24 uur van tevoren te doen. Je zorgverzekeraar vergoedt namelijk afspraken die korter dan 24 uur van tevoren afgezegd worden niet. Je kunt een mail sturen naar info@roosenpsychologie.nl of bellen naar 0650265242; bij geen bereik kun je de voicemail inspreken.
De kosten voor een afspraak die niet tijdig is afgezegd worden bij jou in rekening gebracht en bedragen 50 euro. Deze kun je niet verhalen op je zorgverzekering.

No show

Onder ‘no show’ wordt verstaan dat je niet verschijnt op de afspraak zonder dat je jezelf hebt afgemeld. De kosten voor een niet nagekomen afspraak worden bij jou in rekening gebracht en bedragen 50 euro. Ook deze kosten krijg je niet vergoed van je zorgverzekeraar.

Op een factuur die je van Maries Roosen Psychologie toegestuurd krijgt zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing.