Specialist in de psychologische behandeling van eetstoornissen en obesitas

Eetstoornis

Eetstoornis handenHeb je angst om aan te komen? Ben je ontevreden over je uiterlijk en gewicht? Word je in beslag genomen door gedachten over wel of niet eten? Voel je jezelf schuldig als je teveel gegeten hebt? Heb je weinig zelfvertrouwen? Wil je graag voldoen aan de verwachtingen van anderen?

Als je deze vragen bevestigend beantwoordt is de kans aanwezig dat er bij jou sprake is van een eetstoornis. Een eetstoornis kan je leven beheersen; hoe langer de eetstoornis met jou meeloopt, hoe meer grip deze op jou en je leven krijgt. Het is heel erg belangrijk om in een vroeg stadium hulp te zoeken. We weten uit onderzoek dat als een eetstoornis in het eerste jaar na het ontstaan behandeld wordt, de kans op herstel bijna 100% is!

De drie bekendste eetstoornissen zijn anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis (ofwel binge eating disorder). Op de site www.naeweb.nl vind je uitgebreide informatie over deze eetstoornissen en kun je checken of je risico loopt om een eetstoornis te ontwikkelen.

Hoewel er verschillen zijn tussen de 3 soorten eetstoornissen zijn er ook gemeenschappelijke elementen. Alle mensen met een eetstoornis worden, meer dan gemiddeld, in beslag genomen door eten, hun lichaam en hun gewicht. Bovendien zijn ze vaak onzeker over zichzelf.


Obesitas

meetlint obesitasObesitas wordt niet gerekend tot de eetstoornissen. Uit onderzoek en ervaring blijkt echter dat mensen met obesitas deels met dezelfde problemen kampen als mensen met eetstoornissen. Dit geldt m.n. voor emotionele eters.

Inmiddels is de helft van de Nederlandse bevolking te zwaar, 40% heeft last van emotioneel eetgedrag, d.w.z. teveel of ongezond eten als troost. Emotionele eters kunnen niet profiteren van lijnpogingen. Zij komen na een dieet vaak meer aan dan zij zijn afgevallen (het bekende jojo-effect).

Ga je eten als je gespannen, verdrietig of boos bent? Eet je teveel als je moe bent, alleen bent of als je jezelf verveelt? Is eten je vriend en voel je jezelf beter als je eet? Ben je door het overeten aangekomen in gewicht en heb je tevergeefs lijnpogingen ondernomen om je overgewicht kwijt te raken?

Als je deze vragen bevestigend beantwoordt is de kans groot dat jij een emotie-eter bent. Psychologische behandeling is noodzakelijk om jou te helpen je emoties te herkennen en te uiten. De enige oplossing voor emotie-eters die willen afvallen is op een gezonde manier leren omgaan met emoties!

Voor wie?

obesitas Maries Roosen PsychologieMaries Roosen Psychologie kan jou behandeling bieden als je 18 jaar of ouder bent en last hebt van lichte tot matige eetproblemen. Als je een beginnende eetstoornis hebt, word je nadrukkelijk geadviseerd om contact op te nemen. Om voor behandeling in aanmerking te komen is het belangrijk dat je een BMI van 17 of hoger hebt.

Ook als je overgewicht hebt en jezelf in het emotie-eten herkent, word je uitgenodigd om jezelf aan te melden. Het kan zijn dat je al jarenlang met dit probleem worstelt en veel gelijnd hebt zonder blijvend resultaat. Mogelijk overweeg je bariatrische chirurgie of heb je een maagoperatie ondergaan maar worstel je nog steeds met emotie-eten.

Voor wie niet?

Mensen met ernstige eetstoornissen en/of met een BMI lager dan 17 worden in de praktijk niet behandeld. Zij hebben meestal een intensieve en/of langdurige behandeling nodig in een gespecialiseerd eetstoorniscentrum.